e-Learning


IoT e-Books  <<   Click e-Book 


e-Learning

 • UWP-Windows10 https://sites.google.com/a/sau.ac.th/uwp-windows10/คำแนะนำและตัวอย่างโค้ดสำหรับทุกชนิดของงานเช่นการใช้บริการตำแหน่งทางภูมิศาสตร์การถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายและแอพพล ...
  Posted Jul 2, 2016, 9:43 AM by Nuth Otanasap
 • Research DB 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU E-Theses)http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Theses)http://library.cmu.ac.th ...
  Posted Feb 1, 2016, 8:56 PM by Nuth Otanasap
 • An Introduction to the Internet of Things (IoT) An Introduction to the Internet of Things(IoT)
  Posted Aug 20, 2015, 5:16 AM by Nuth Otanasap
 • The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything
  Posted Aug 20, 2015, 5:17 AM by Nuth Otanasap
 • Kura Kura เป็นตัวรองรับสำหรับ Java/OSGi-based เพื่อให้ IoT แออพลิเคชั่น ทำงานได้ใน เซอร์วิสเกตเวย์ โดยติดตั้ง Kura ลงบนอุปกรณ์ ไม่เพียงทำให้ IoT ...
  Posted May 13, 2015, 7:54 PM by Nuth Otanasap
Showing posts 1 - 5 of 9. View more »IoT Projects

Fundamental of IoT Click

Wio Link Projects  Click

IoT Smart Cloth Click 

IoT Smart Farming Click

IoT Robot Click

Python for IoT Click

Net Pie Click


Google TrickUWP-Windows10

posted Jul 2, 2016, 9:40 AM by Nuth Otanasap   [ updated Jul 2, 2016, 9:43 AM ]

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/uwp-windows10/

คำแนะนำและตัวอย่างโค้ดสำหรับทุกชนิดของงานเช่นการใช้บริการตำแหน่งทางภูมิศาสตร์การถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายและแอพพลิเค porting กับ Windows 10 (สำหรับแต่ละชั้นเรียนวิธีการคุณสมบัติและ API อื่นดูการอ้างอิงของ API.)

Research DB

posted Feb 1, 2016, 8:55 PM by Nuth Otanasap   [ updated Feb 1, 2016, 8:56 PM ]

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU E-Theses)

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Theses)

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. มหาวิทยาลัยบูรพา (e-BUU Thesis)

7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เพิ่มเติมจากคุณ Weerayut Wongruksar
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
http://libsearch.nida.ac.th (พิมพ์คำค้น / กดค้นหา / คลิก Limited by ด้านขวามือ / เลือก NIDA Thesis) 

Kura

posted May 13, 2015, 7:53 PM by Nuth Otanasap   [ updated May 13, 2015, 7:54 PM ]

https://www.eclipse.org/kura/

Kura เป็นตัวรองรับสำหรับ Java/OSGi-based เพื่อให้ IoT แออพลิเคชั่น ทำงานได้ใน เซอร์วิสเกตเวย์ 
โดยติดตั้ง Kura ลงบนอุปกรณ์ ไม่เพียงทำให้ IoT เราท์เตอร์มีความสามารถสูงขึ้น ด้วยการบริหารจัดการระยะไกลแล้ว ยังสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเฟรมเวอร์ค สำหรับการนำแอพพลิเคชั่นเฉพาะให้สามารถใช้งานได้ด้วย 
ด้วยประโยชน์ต่างๆ จากการใช้ OSGI และ Kura API ทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์เป็นไปอย่างง่ายดาย ผ่านฮาร์ดแสร์ (เช่น serial port, GPIOs) การสื่อสารระหว่า แบ็คเอนด์ของ IoT Server การจัดการการกำหนดค่าแบบ runtime เป็นต้น 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kura บนเว็บไซต์ของโปรเจ็ก

What is cloud computing, and what part does Intel play?

posted May 13, 2015, 10:11 AM by Nuth Otanasap   [ updated May 13, 2015, 7:20 PM ]

What is cloud computing, and what part does Intel play?what is cloud computing and had risen company when the cloud
is appointed access for many competing needs the term cloud is
just a metaphor or buzzword porn internet-based service
that provides basic business applications like for example
Microsoft Word work cell other way up to
enterprise-wide mission-critical uses such as customer research management
an electronic research planning applications as well as
consumer Internet applications like video and
social networking services
let's start with something you know you just move into new home
you like to get access to media video
music the Internet so what do you do do you get a requirement
assemble hardware and software solutions got a large
infrastructure no actually
you call it a beaming internet providers and ask them to hook up your services
it that using and knocked in that pic call in the morning
and an afternoon that service provider has provided a solution
to figure needs way cloud computing provides the same benefits
for companies and computer users rather than storing
David south where an extensive hardware spread across the customers and Gary
insights
on that is consolidated into one central locations
that can be accessed remotely this allows
centralized management cost savings and easy access by many users
from various locations using many different platforms
it is a consumer and business solution that is simply
a click away as you can imagine
there is significant infrastructure needed to enable cloud computing
just like cable and internet providers have massive infrastructure to deliver
digital media
two homes public and private cloud providers need the right infrastructure
to deliver on the promise of the cloud
to deliver actively the club infrastructure must be
federated or in Roberval so that David can easily be moved
and shared between many resources automated
so that cloud computing services n resources
are secured and scaleable to users on medically
and virtually and lastly client aware
so the cloud to God seamlessly to whatever device is the consumer needs
be TV's PCs iPad
cell phones and morning these characteristics
are key to the cloud infrastructure but still customers may be unclear how to
implement
any bar to cloud computing Intel
is driving a cloud 2015 vision by facilitating the development
a min opened even send you some pride map this roadmap call by companies
we're implementing the cloud and enable them to build upon the promised
I'm question simplified and secure data centers
between today and 2015
intel expects up to five times the efficiency
through improved virtualized performance enhancements in storage
and power management across a range of devices using Intel based platforms way
to help achieve the cloud 2015 vision
and give practical guidance to companies in building
and optimizing their cloud infrastructure Intel created that cloud
builder program
working together with leading ecosystem partners
the program like a cookbook will provide a set
recipes better designed to meet the needs at the Open Data Center usage
roadmap
by describing all the technical ingredients needed to build
test deployed and optimized cloud infrastructure
on Intel Architecture let's look at an example of how intel has helped with its
customers
China railway needed a highly complex
mission critical system to drive HDD application
based on me fully shared infrastructure across China
previously they had problems achieving their cast
due to long development I'm low efficiency
and love capability in town assisted in testing in town
for China railway that simply to you information system
and ran complications endear on a testbed
through this test China railway with able to realize
search produced and distribute data print
each Railway Bureau an expanded storage capacity
at relieve your location def test was able to deliver
on the promise and the cloud it brought China railway
a brighter opportunity to overcome challenges work toward solutions
and build a stronger business Intel
architecture provide the in structure for the cloud
and the innovation that make the promise of the cloud computing
a reality stay tuned for more information
on the Open Data Center and the club builder program

Intel Cloud Computing 2015 Vision

posted May 13, 2015, 10:06 AM by Nuth Otanasap   [ updated May 13, 2015, 7:21 PM ]

Intel Cloud Computing 2015 Visiontoday a quarter of the world's population
1.5 billion people connect to the internet over the next five years they
will be over ten billion client devices
and another billion users accessing hundreds of thousands of Internet
services
are competing for the mid nineteen resources that will likely choke
traditional infrastructures
without a radically simpler more secure and more efficient way of doing things
cloud computing offers that potential new approaches
IT automation and the ability to rapidly scale computing resources
after I keep organizations promise to swiftly respond to the demands accusers
in New cost effective manner but there are challenges to overcome
the only limitations in how space
capacity in bed and listen to these teams disasterous
closed proprietary cloud computing architectures will stifle innovation
today IT organizations struggle to share data between providers
to allocate resources automatically and to ensure that the cloud-based applications
maximize user productivity regardless of the device being used
in television is a multi-year evolution to deliver cloud-based
architectures pen needle century on me
inclined where cloud services no longer allowed to constrain
proprietary protocols injured operable solutions that increase standards will prevail
visualize enterprises easily move indeed
in sharing services between private clouds and public cloud providers money needed
resources that are dynamically allocated
and automatically optimized for maximum utilization
and power efficiency end-user devices that are automatically recognized by cloud services
and receive cloud-based applications in the most optimal fashion
the foundation for this list in the future cloud computing
will be defined by an holding approach that delivers best-of-breed technologies
combined with flexibility choice from the descent to clients in fact
global IT technologist are demanding cloud infrastructure open inoperable
to turn this nation into reality in town has brought together
broad network including hardware in solution providers
to rapidly build and enhance cloud solutions to interoperable
multi-vendor embraced standards the solution to promise to keep your data security
me to December energy-efficient in simplified and manageability
cloud infrastructure like optimizing application delivery
intel has a rich history having the key to the ecosystem
in the nineteen conditions and define open standards for networking wireless
and connected devices to your PC
to bring in Viking economics to surfers the cloud
greens following the next major inflection for it. and as a catalyst for change
Intel round industry behind division for Phil's counts true potential

Intel IoT -- What Does The Internet of Things Mean?

posted May 13, 2015, 10:01 AM by Nuth Otanasap   [ updated May 13, 2015, 7:21 PM ]

Intel IoT -- What Does The Internet of Things Mean?by now you may have heard the term
Internet of Things sounds interesting what does the
Internet of Things actually meet hi OT
isn't evolution of mobile poem and in bed applications
they're being connected to the Internet integrating greater computing
capabilities
using data analytics to extract meaningful information
billions of devices will be connected to the Internet
in soon hundreds of billions of devices
as related devices connect with each other they can become an intelligent system
up systems and when these intelligent devices
insistence on systems share data over the cloud analyzes
they can transform our businesses our lives
and our world in countless ways whether it's improving medical outcomes
creating better products faster with lower development costs
making shopping more enjoyable more
optimizing energy generation and consumption use an example of the big picture
imagine an intelligent devices such as a smart rafik camera the camera can
monitor the road for congestion
accidents and weather conditions
and communicate that status to a gateway the combined it with data from
other cameras creating an intelligent citywide traffic system
now imagine that intelligent traffic system
connected to other cities like transportation systems which get data
from their own intelligent devices
creating an ever-larger intelligent system assistance
the really big possibilities come from
analyzing and and data across that system of systems
for example let's say the CDC intelligent traffic system detect massive congestion
due to an accident that insight can be sent to the citywide transportation system which get
analyze the accident impact on other CD systems
recognizing the activities near the airport did you see the school's
he could notified those systems so they can adjust like in school schedules
you can also be analyzed to derive optimal routes around the accident
and send those instructions to the city's Digital sin ti system
do guide drivers around the accident that's just one example
have the potential benefits they can happen an intelligent devices
share insight with other systems warming ever-expanding systems
of systems but how do we get there regardless of the solution
Intel processors are designed to help you get to market faster
easier you can steal solutions across a variety of performance
power and price points with a single set up application code
that runs on every Intel processor so what will you developed to help drive an exhilarating
internet addicts we'd love to help
please contact your local Intel representative or visit us on the web at
WWW die Intel dot com slash I O T to find out more

How Intel Technology Enables IoT

posted May 13, 2015, 9:55 AM by Nuth Otanasap   [ updated May 13, 2015, 7:20 PM ]

How Intel Technology Enables IoThello and welcome to today's webinar
I would like to introduce to you exciting topic
internet affix my name as Patricia integrity costly
and member Intel online says group so let's start with them all
by now you may have heard the term Internet of Things
but what the Internet of Things actually mean I O T
isn't evolution of Mumbai home and embedded education
that can be connected to the Internet this allow us to integrate great to
compute capabilities using data analytics to get meaningful information
billions of devices will be connected to the Internet
and soon even lot of more s related devices connected to each other
they will become intelligent system of systems over the clout
you can share and analyze the data it can transform
our businesses our lives and our world into countless ways
so weekend improve our medical sector
creating as well better productivity faster with lower-cost
making shopping more enjoyable optimizing
energy generation and consumption so let's continue now
with a shark example here is as smart
traffic camera the camera can monitor the road
accidents as well weather conditions
and communicate that status to Gator ways
that combines it with data from other devices
to create intelligence citywide traffic system
all of these will create not just systems of systems
there is a huge possibility to come from
analyzing the end to end data across the system's
assistance
now imagine there is an accident on the road camera
is noticing sending out today to to the city transportation system
this what happened impact other systems
and and Paul about the delay in public transportation
for example at ap course are even
its cool it can analyze and optimize
your roots around exited and send those instructions
to the city's digital sign system to guide
drivers around the accident and death
only one example of the potential benefits
that can happen when intelligent devices share inside with other expand
system of system but how do we get there
regardless of the solution into processors are designed to help you
to enter the market faster and easier you can skate solution across the
priority of performance
power and price points to the singer said
application coat that runs on every Intel processor
so what would you develop
to help drive and improve the Internet of Things you would love to help you
to please contact your local Intel representative
or visit us on the web thanks very much
for today's them

1-9 of 9