News

Activities

 • SCG ท่าหลวง เยี่ยมชม หลักสูตร IoT สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะบุคลากร จาก บริษัท SCG ท่าหลวง สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน และทำเวิร์คชอป ทางด้าน ...
  Posted Mar 22, 2018, 12:06 AM by Nuth Otanasap
 • ตักบาตรเติมบุญ นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT]เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้มีโอกาสในการส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นบุคลากรท ...
  Posted Mar 21, 2018, 11:40 PM by Nuth Otanasap
 • NETPIE Certified Trainers อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม NETPIE IoT Plaform Certified Trainer ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง ...
  Posted Aug 1, 2017, 6:08 AM by Nuth Otanasap
 • SCG visit SAU-IoT หลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ได้มีโอกาสต้อนรับ SCG เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร พร้อมทั้งร่วมกันทำแลป IoT โดยมี นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ...
  Posted Aug 1, 2017, 6:25 AM by Nuth Otanasap
 • PRSmartFarm https://www.techtalkthai.com/sau-iot-smart-farming/ม.เอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการ SAU IoT smart farming บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ...
  Posted Aug 24, 2016, 2:47 AM by Nuth Otanasap
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »

Announcements

 • กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558
  Posted Jun 18, 2016, 8:51 AM by Nuth Otanasap
 • จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ - จรรยาบรรณคณาจารย์ - จรรยาบรรณบุคลากร - หลักคุณธรรมจริยธรรม
  Posted Jun 13, 2016, 8:31 AM by Nuth Otanasap
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »


Subpage Listing

อบรม หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ IoT

posted May 8, 2017, 10:58 PM by Nuth Otanasap   [ updated May 15, 2017, 7:28 PM ]

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ IoT
ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE สำหรับอาจารย์ (NETPIE IoT Academic Training for Instructors)
ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 พฤษภาคม 2560
ณ NECTEC อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี


NETPIE-IoT-PlatformNETPIE = CLOUD PLATFORM + MICROGEAR LIBRARY 
คลาวด์แพลทฟอร์ม (CLOUD PLATFORM)
แพลตฟอร์ม NETPIE เป็นแพลตฟอร์มแบบ cloud-as-a-service ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ("สิ่งต่างๆ") เข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นและชัดเจนที่สุด โดยการผลักความซับซ้อนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT จากมือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ ไปยังคลาวด์ ทำให้ลดความยุ่งยากในการพัฒนาลง 

MICROGEAR LIBRARY
Microgears เป็นไลบรารี่ เฟิร์มแวร์หรือ SDK ที่สนับสนุนช่องทางการสื่อสารและฟังก์ชันอื่น ๆ ระหว่างสิ่งต่างๆ กับ แพลตฟอร์ม NETPIE ขณะนี้เรามี Microgears สำหรับฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมทั้งระบบปฏิบัติการยอดนิยม โดยMicrogears ทั้งหมดเปิดให้ใช้แบบ open-source คือเปิดเผยซอร์สโค้ด และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 

สาเหตุที่ต้องเลือก NETPIE
ทีมผู้พัฒนา NETPIE จะทำหน้าที่ดูแลงานที่น่าเบื่อให้แทน ทำให้นักพัฒนาสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทาง IoT ได้อย่างเต็มที่ 

THING-CENTRIC DEVELOPMENT
NETPIE ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง คุณมีหน้าที่เพียงพัฒนาสิ่งของต่างๆ (things) ของคุณเท่านั้น โดย NETPIE จะทำหน้าที่ดูแลสิ่งต่างๆ เหล่านั้นแต่ละชิ้น ด้วยหลักการที่สิ่งต่างๆ แต่ละสิ่งเหล่านั้นมีตรรกะเป็นของตนเอง ความสามารถและการติดต่อสื่อสารในแบบของตนเอง เสมือนสังคมของมนุษย์ 

การจัดการแต่ละสรรพสิ่ง (IDENTITY MANAGEMENT)
ด้วยแพลทฟอร์ม NETPIE จะระบุสิ่งแต่ละสิ่ง (things) ด้วยชื่อ ทำให้สรรพสิ่งสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้เสมอ ไม่ว่าจะมี IP address หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ข้อมูลระบุตัวตนยังสามารถรวมเข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับแต่ละแอพพลิเคชั่น 

การพิสูจน์สิทธิ์ แบบไดนามิก (DYNAMIC AUTHORIZATION)
ด้วยสรรพสิ่ง ต้องผ่านการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อใช้ในการสื่อสารโดยพิจารณาจากค่าบ่งชี้ของแต่ละสรรพสิ่ง โดยการพิสูจน์สิทธิ์สามารถปรับแต่งได้แบบไดนามิก เพื่อสามารถควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยละเอียด 

การเชื่อมต่อที่ชัดเจน (TRANSPARENT CONNECTIVITY)
สรรพสิ่ง สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ตราบที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ประหนึ่งว่าแต่ละสรรพสิ่งมีการเชื่อมต่อกันแบบ จุดต่อจุด (end to end) กันโดยตรง 

รูปแบบบริการที่เป็นแบบแผน (SERVICE-ORIENTED MODEL)
ด้วยแนวคิดที่ให้ NETPIE ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของ Microgears หากต้องการความช่วยเหลือ ก็เพียงแค่โทรหา NETPIE 

สถาปัตยกรรมคลาวด์ที่ตอบโจทย์ (TRUE CLOUD ARCHITECTURE)
ด้วย NETPIE ได้รับการออกแบบมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ที่แท้จริงตั้งแต่ต้น องค์ประกอบต่างๆ จึงมีโครงสร้างแบบกระจาย และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบหลวมๆ เพื่อทำให้สามารถปรับขนาดและทนทานต่อความผิดพลาดของแพลทฟอร์มได้เป็นอย่างดี 

บริการต่างๆ ของ NETPIE (NETPIE Services)
REST API
ด้วย REST API ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีขนาดเล็ก และเป็นสากล ทำให้ระบบเดิมสามารถปฏิสัมพันธ์กันแบบเรียลไทม์ ผ่านโปรโตคอล HTTP

แพทเทิร์น การลงทะเบียนเผยแพร่ (PUBLISH-SUBSCRIBE PATTERN)
ด้วยแพทเทิร์นนี้ ทำให้เราสามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบลงทะเบียนเผยแพร่ได้ ทำให้สามารถส่งข้อความระหว่างสรรพสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วทันที

การประสานงาน (COORDINATION)
ด้วยบริการที่ประสานงานกัน ทำให้สรรพสิ่งสามารถค้นหา ตรวจสอบ ความมีตัวตนของสิ่งต่างๆ ได้

STORAGE
บริการของ NETPIE รองรับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลแบบง่ายๆ ผ่านพื้นที่ POSTBOX ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลของตนเองลงใน POSTBOX และสามารถเรียกใช้ได้ในภายหลัง


https://netpie.io/

ประกาศ รับสมัครงาน Helpdesk Coordinator

posted Aug 9, 2016, 1:30 AM by Nuth Otanasap

คุณสมบัติ 
- ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 - 28 ปี 
- จบปริญญาตรี สาขา computer Science, Information Technology, Business Computer, Business English หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 
- มีความรู้ทางด้าน Network Infrastructure, Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ การแก้ปัญหาต่างๆ และ Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีประสบการณ์ทางด้าน Microsoft Operating System และอื่นๆ 
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารที่ดี พร้อมกับชอบบริการ และมีความสามารถในการจำลำดับทางความคิด 
- ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ 
- สามารถทำงานเป็นกะ จำนวน 168 ชั่วโมง/เดือน (7.00 - 16.00, 11.30 - 20.30, 20.00 - 8.00 รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
- สถานที่ทำงานใกล้รถไฟฟ้า 
ความรับผิดชอบ 
- ตอบคำถามและให้ข้อมูลพนักงานคนไทย ที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้าน Outlook และ Lync ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ การประชุมผ่านวิดีโอ 
- ลงบันทึกข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ด้วยความถูกต้องและรอบคอบ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น ประวัติการจัดการปัญหา รายละเอียดผู้ที่ติดต่อมา 
- โอนเรื่องให้แก่วิศวกร ผู้ที่ทำงาน เพื่อการแก้ไขปัญหา ในกรณี ที่เป็นปัญหาด้านระบบที่ซับซ้อน และติดตามผล 
- ดูแลรักษา และดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ปฏิบัติงาน และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติภาษาอังกฤษ เพื่อนัดหมายในการสัมภาษณ์ ที่ 
PASONA HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. 
98 ตึกสาทรแสควร์ ชั้น 26 
เลขที่ 2602 - 2604 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
BTS ช่องนนทรี ทางออก 1
ติดต่อ นส.เอื้อมพร ประวัติศิลป์ (หญิง) 
โทร 094-490-4031, 02 108 1250
อีเมล์  engineer@pasona.co.th


รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Workshop for Makers

posted Jun 13, 2016, 7:24 PM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 13, 2016, 7:25 PM ]

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Workshop for Makers


รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Workshop for Makers

Homepage: http://nstdachannel.tv/


เปิด4นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม@ม.เอเชียอาคเนย์

posted Aug 10, 2015, 11:21 PM by Nuth Otanasap

ที่มา 
http://www.komchadluek.net/detail/20150811/211397.html << คลิกอ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จุดประกายนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี ประดิษฐ์ 4 ผลงานไฮเทค โดยนักศึกษาและอาจารย์ร่วมพัฒนานวัตกรรมจนก่อให้เกิดผลงานคุณภาพสร้างสรรค์ ประกอบด้วย รถสอดแนมกู้ภัย ระบบบริหารร่างกายฤาษีดัดตนจาก Microsoft Kinect ระบบผู้เชี่ยวชาญเสมือนจากFacebook Oculus Rift โดยพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีระดับสากลจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะของผู้เรียน และเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก
http://www.komchadluek.net/detail/20150811/211397.htmlจดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

posted Jun 13, 2015, 8:44 AM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 13, 2015, 8:46 AM ]

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
หัวข้อข่าวในจดหมาย
สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน แสดงศักยภาพเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน “Auto Parts Tech Day 2015
เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ“โครงงานวิทย์ฯ” ระดับโลก
มทส. – นาโนเทค – ซินโครตรอนผนึกกำลัง!
ผลักดันผลงานวิจัยด้านอุปกรณ์การแพทย์สู่พาณิชย์
ได้แล้ว! ตัวแทนนักศึกษาภาคใต้ เข้าแข่งขัน RDC2015
บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่นจัดตั้งในไทย
นักวิจัยเอ็มเทคคว้าทุนวิจัยยูเนสโก
ผู้เชี่ยวชาญไบโอเทครับโล่ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ
บทความ 15 บริษัทชั้นนำของไทย ร่วมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมไอซีที ในงาน CommunicAsia 2015

deaware.com โครงการพัฒนาอุปกรณ์ IoT โดยการสนับสนุนจาก SIPA

posted Jun 5, 2015, 8:04 AM by Nuth Otanasap

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอุปกรณ์ IoT โดยการสนับสนุนจาก SIPA
จากปีที่แล้วที่เราได้จัดงานอบรมคอมพิวเตอร์จิ๋ว Raspberry PI ปีนี้เราต่อยอดเป็นโครงการอบรม พัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานทางด้าน Internet of things โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนาไปในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 หนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญและมีบทบาทมากคือ IoT ( Internet of things ) ยุคที่อุปกรณ์จะสามารถคิดและเชื่อมต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้
คอร์สนี้เรียนแล้วได้อะไร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนเริ่มต้นตั้งแต่ Raspberry PI , Microcontroller ( Arduino platform ) ที่สามารถต่อ WiFI ได้เพื่อเชื่อมต่อกัน จนไปถึงเข้าใจหลักการของ OSI layer พัฒนาซอฟต์แวร์ผ่าน Socket รูปแบบการส่งข้อมูล ฐานข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่าน IoT Protocol แบบมาตรฐาน ตัวอย่างการใช้งาน การออกแบบ การเข้ารหัสเป็นต้น
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงสามารถออกแบบระบบที่ใช้ Network ได้เช่น ใช้ใน Local ออกแบบอย่างไร และทำอย่างไรถึงจะกันข้อมูลเฉพาะบางส่วนออกอินเทอร์เน็ตหรือผ่านอินเทอร์เน็ตเลย
นอกจากนั้นหลังอบรมจบผู้เข้าอบรมยังได้เข้ากรุ้ปซัพพอร์ตทางด้าน IoT จากทีมงานผู้มีประสบการณ์ออกแบบระบบ Internet of things เพื่อใช้งานจริงในปัจจุบัน
1-6 of 6