News‎ > ‎Activities‎ > ‎

ITPE Exam 1-2015

posted May 13, 2015, 9:18 PM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 5, 2015, 9:09 AM ]
สาขาคอมพิวเตอร์ มออ. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ไอที ITPE รอบ 1-2015 วันอาทิตย์ที่ 10 พค. 58 ตั้งแต่ 9.00 - 16.30 น. 
ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง มออ. กับ สวทช. 
โดยสาขาคอมพิวเตอร์ มออ. ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที จาก สวทช. 
การสอบ ITPE เป็นการสอบวัดความรู้ทางด้าน IT ที่จัดสอบในประเทศภาคีสมาชิกต่างๆ จำนวน 10 ประเทศ 
โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำ สำหรับผู้ที่สอบผ่านตั้งแต่ระดับ FE ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ Work Permit ให้เข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ 
นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุ่น และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจชั้นนำ อาทิ ปตทIT, SCG, CAT Telecom และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น 
ต่างให้การยอมรับในการสอบมาตรฐานไอที ที่ดำเนินงานโดย สวทช. เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร 

ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ทำการจัดสอบ และอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเป็นประจำทุกปี 
ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน และตุลาคม 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สวทช / NSTDA)ITPE SAU MAY 2015


https://picasaweb.google.com/112533989863594617165/ITPESAUMay2015#6147073826314392002


https://picasaweb.google.com/112533989863594617165/ITPESAUMay2015#6147073636601079938

ITPE-SAU-May 2015


https://picasaweb.google.com/112533989863594617165/ITPESAUMay2015#6147073615033598242

https://picasaweb.google.com/112533989863594617165/ITPESAUMay2015#6147073627623648466
Comments